För höga halter radon i ca 400,000 hus i Sverige

Det finns ca 400,000 bostäder som har en för höga halter av radon i inomhusmiljö. Värst är det med äldre villor, där man aldrig riktigt har mätt radon i samband med byggandet. Men även i relativt nyare hus kan halten av radon vara fortfarande hög.

För höga koncentrationer av ämnet radon i inomhusmiljön kan förorsaka lungcancer. Det största problemet med detta ämne är att det handlar om ett radioaktivt ämne, som kan tränga sig in till just ditt hem från grundmarken eller från husets funadement.

Det finns i stort sätt inga hus som är totalt fria från radon i inomhusmiljön. Man kan säga att mängden radon som tränger sig upp från grundmarken beror främst på vart i landet du bor. Värst – alltså högre halter radon – är det i de områden där jordarter innehåller höga mängder morän, bergarter och sand med höga halter granit.

När vi här pratar om höga halter av radon, så menar vi med det vad som Strålsäkerhetsmyndigheten själva uppger, nämligen att det i Sverige finns uppskattningsvis ca 400,000 hus med höga halter radon. Själva mängden är vad Boverket rekommenderar: mindre än 200 Bq/m3.

radon

Det farliga med dessa hus är att risken för att utveckla lungcancer är betydligt större än hus med lägre värden, och denna risk är dessutom 25 gånger större för rökare. Allt detta beror på radioaktiviteten som finns i radon, som efter att den släpps ut i inomhusmiljön sätter sig på lungorna efter att man har andats in ämnet.Och eftersom ämnet varken syns eller luktar, så är det riktigt svårt att upptäcka den.

Ett sätt att upptäcka den är genom radondosor, som mäter och registrerar mängden radon i huset. Därefter kan man på varierande sätt påverka situationen. Man kan då exempelvis täppa till husets fundament på olika sätt eller installera radonsugare. Sistnämnda alternativet har bevisats påverka läget riktigt effektivt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *