För höga halter radon i ca 400,000 hus i Sverige

radon

Det finns ca 400,000 bostäder som har en för höga halter av radon i inomhusmiljö. Värst är det med äldre villor, där man aldrig riktigt har mätt radon i samband med byggandet. Men även i relativt nyare hus kan halten av radon vara fortfarande hög. För höga koncentrationer av ämnet radon i inomhusmiljön kan förorsaka …